Tiến Độ Xây Dựng Của Dự Án New Space Giang Biên

Tiến Độ Xây Dựng Của Dự Án New Space Giang Biên Hiện tại dự án New Space giang biên đã xây hoàn thiện tòa CC1,CC2,CC3 và chuẩn bị đưa vào bàn giao cuối tháng 6 năm 2016. Tòa CC4 đầu tháng 8 bàn

Gọi Ngay

Tư vấn miễn phí (24/7) 0908.513.666

Đất Xanh Việt Nam