Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, sửa đổi quy định thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất. Theo đó, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; đối với các tỉnh miền núi, vùng cao là từ 10 tỷ đồng trở lên; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, sau đó trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa: TTXVN

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá, thì giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; đối với các tỉnh miền núi, vùng cao là dưới 10 tỷ đồng; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (chung cư hateco hoàng mai).

Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Nghị định bổ sung quy định, nếu được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được xác định như sau: Đối với trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 thì khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất phải nộp đối với thời gian chậm tiến độ được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm.

Với trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn hoặc đã hết thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật thì phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất được tính bằng với tiền thuê đất hàng năm đối với khoảng thời gian từ khi được giao đất đến thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, đơn giá thuê đất để xác định số tiền thuê đất phải nộp theo quy định nêu trên sẽ được xác định trên cơ sở giá đất tại hệ số điều chỉnh giá đất, bảng giá đất, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Nghị định bổ sung quy định không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Và việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

(Theo Bnews)

Dự án

Chung Cư Valencia Garden Long Biên gắn kết tổ ấm yêu thương

Khu đất CT – 19B Khu đô thị Việt Hưng

Chung Cư CT15 Việt Hưng Green Park

khu đất CT15 khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

RA MẮT TÒA ĐẸP NHẤT DỰ ÁN IMPERIAL PLAZA – 360 GIẢI PHÓNG – TÒA SKY VIEW PLAZA

số 360 Giải Phóng , Phường Phương Liệt , Quận Thanh Xuân , Hà Nội

Gọi Ngay

Tư vấn miễn phí (24/7) 0908.513.666

Đất Xanh Việt Nam